Oferta

Wykonujemy usługi w zakresie:
 

ROBOTY DROGOWE


- drogi stałe i tymczasowe,
- parkingi, place manewrowe,
- chodniki, ścieżki rowerowe.

ROBOTY INSTALACYJNE


- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna,
- wodociągi i przyłącza,
- gaz,
- teletechnika,
- elektryka i elektroenergetyka.

ROBOTY ZIEMNE


- zbiorniki retencyjne
- wykopy
- nasypy

FREZOWANIE PNI DRZEW


Jednym z etapów oczyszczania terenu po ściętym drzewie jest frezowanie pnia. Polega ono na mechanicznym usuwaniu pozostałość od 20-40 cm w głąb (karpy-gruntu) w zależności od użytej maszyny frezującej.